Aktualności

pefron

Jesteśmy projektodawcą i realizatorem projektu OD AKTYWNOŚCI DO SAMODZIELNOŚCI, zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.