Aktualności

logo PFRON

OD AKTYWNOŚCI DO SAMODZIELNOŚCI – II Edycja to projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i trwa od 01.02.2017r. do 31.03.2019r.  Skierowany on jest do 32 dorosłych osób niepełnosprawnych  z województwa kujawsko-pomorskiego, które będą podzielone na dwie 16 osobowe grupy. 

 

Wychowankowie Ośrodka rozpoczęli zajęcia bowlingowi w kręgielni Broadway. W  środę o godzinie 16.00 grupa dzieci i młodzieży  uczy się gry w kręgle  i doskonali swoje  umiejętności  w tym zakresie. Zajęcia są okazją do podnoszenia ogólnej sprawności fizycznej, kształtowania koordynacji ruchowej oraz stanowią ciekawą, aktywną formą spędzania czasu wolnego. Zapraszamy do udziału. Chętni mogą zgłaszać się do wychowawców internatu pana Kazimierza Fiut i pani Doroty Triebwasser.

Dobiegła końca realizacja projektu Ośrodka i Stowarzyszenia Visus Supremus pod nazwą „Różni, ale Razem”. Zadaniem przedsięwzięcia było wspieranie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych  w różnych dziedzinach życia poprzez organizowanie przez nich i dla nich zajęć kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.Projekt zakładał wyłonienie spośród wychowanków grupy, która wykorzystując predyspozycje osobowościowe oraz swoją wiedzę zdobytą w trakcie nauki szkolnej (ogólną i zawodową) zaangażuje się  w działania w ramach wolontariatu na rzecz młodszych kolegów.