Wychowankowie Ośrodka rozpoczęli zajęcia bowlingowi w kręgielni Broadway. W  środę o godzinie 16.00 grupa dzieci i młodzieży  uczy się gry w kręgle  i doskonali swoje  umiejętności  w tym zakresie. Zajęcia są okazją do podnoszenia ogólnej sprawności fizycznej, kształtowania koordynacji ruchowej oraz stanowią ciekawą, aktywną formą spędzania czasu wolnego. Zapraszamy do udziału. Chętni mogą zgłaszać się do wychowawców internatu pana Kazimierza Fiut i pani Doroty Triebwasser.

 

Udział w zajęciach jest finansowany  z  projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Visus Supremus „KAMPANIA SPOŁECZNA JA NIE WIDZĘ, TY ZOBACZ MNIE”, finansowanemu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach konkursu 15/2018 pod nazwą: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.