Zajęcia indywidualne: Indywidualne Wsparcie Psychologiczne dla grupy I i II realizowane ul. Krasińskiego 10 Bydgoszcz w Sali 104, 99

04.08.2018

8:00-16:00

Indywidualne Wsparcie Psychologiczne

Małgorzata Krzak

8

09.08.2018

14:30-18:30

Indywidualne Wsparcie Psychologiczne

Małgorzata Krzak

4

16.08.2018

14:30-18:30

Indywidualne Wsparcie Psychologiczne

Małgorzata Krzak

4

18.08.2018

8:00-16:00

Indywidualne Wsparcie Psychologiczne

Małgorzata Krzak

8

25.08.2018

8:00-16:00

Indywidualne Wsparcie Psychologiczne

Małgorzata Krzak

8

 

32

 

16 godz. wolontariat, 16 godz. umowa

 

 

Zajęcia indywidualne: Indywidualne Wsparcie Psychologiczne dla grupy I i II realizowane ul. Krasińskiego 10 Bydgoszcz w Sali 104, 99

06.08.2018

9:00-13:00

Indywidualne Wsparcie Psychologiczne

Barbara Lorenc

4

08.08.2018

9:00-13:00

Indywidualne Wsparcie Psychologiczne

Barbara Lorenc

4

09.08.2018

9:00-13:00

Indywidualne Wsparcie Psychologiczne

Barbara Lorenc

4

13.08.2018

16:00-20:00

Indywidualne Wsparcie Psychologiczne

Barbara Lorenc

4

20.08.2018

16:00-20:00

Indywidualne Wsparcie Psychologiczne

Barbara Lorenc

4

22.08.2018

16:00-20:00

Indywidualne Wsparcie Psychologiczne

Barbara Lorenc

4

27.08.2018

9:00-13:00

Indywidualne Wsparcie Psychologiczne

Barbara Lorenc

4

29.08.2018

16:00-20:00

Indywidualne Wsparcie Psychologiczne

Barbara Lorenc

4

 

32

 

16 godz. wolontariat, 16 godz. umowa

 

 

Zajęcia indywidualne: Fizjoterapia Indywidualna dla grupy I i II realizowane ul. Powstańców Wlkp. 33 Bydgoszcz w Sali 453 IV p Hotel HOMER

06.08.2018

9:00-13:00

Indywidualne Wsparcie Psychologiczne

Barbara Lorenc

4

08.08.2018

9:00-13:00

Indywidualne Wsparcie Psychologiczne

Barbara Lorenc

4

09.08.2018

9:00-13:00

Indywidualne Wsparcie Psychologiczne

Barbara Lorenc

4

13.08.2018

16:00-20:00

Indywidualne Wsparcie Psychologiczne

Barbara Lorenc

4

20.08.2018

16:00-20:00

Indywidualne Wsparcie Psychologiczne

Barbara Lorenc

4

22.08.2018

16:00-20:00

Indywidualne Wsparcie Psychologiczne

Barbara Lorenc

4

27.08.2018

9:00-13:00

Indywidualne Wsparcie Psychologiczne

Barbara Lorenc

4

29.08.2018

16:00-20:00

Indywidualne Wsparcie Psychologiczne

Barbara Lorenc

4

 

32

 

16 godz. wolontariat, 16 godz. umowa