Styczeń upłynął bardzo kreatywnie. Podopieczni przyswajali nowe umiejętnościi utrwalali już zdobyte. Na zajęciach z gimnastyki usprawniającej z elementami muzykoterapii i choreoterapii uczyli się nowych choreografii jednocześnie zwiększając koordynację wzrokowo-ruchową. Na zajęciach z gospodarstwa domowego poznawali nowe przepisy z różnych części świata, np. kuchnia indyjska. W styczniu, zajęcia kształtujące umiejętności językowe upłynęły na kontemplowaniu na temat przebaczania innym jak i sobie. Z kolei na zajęciach motywacyjnych uczestnicy uczyli się sporządzać tablice motywacyjne. Wyznaczali sobie cele i sposób osiągnięciach założonych idei. W styczniu uczestnicy projektu wybrali się także do kina. Grupa I była na „Ralph Demolka 2” natomiast grupa II wybrała się na seans „O psie, który wrócił do domu”. Uczestnicy oprócz miło spędzonego czasu, utrwalali sobie także poprawne zachowanie w miejscu użyteczności publicznej. Na zajęciach z umiejętności językowych i logicznego myślenia grupa I miała zorganizowane wyjście do escaperoom’u w Bydgoszczy. Oprócz satysfakcji z rozwiązywania zagadek uczestnicy wzmacniali wiarę we własne umiejętności, a także uczyli się szacunku do pracy zespołowej.