Lipiec dla uczestników projektu „ od AKTYWNOŚCI do SAMODZIELNOŚCI- Edycja III” był czasem, kiedy mogli oni korzystać głównie z zajęć indywidualnych. Na zajęcia składały się :

  • Indywidualne wsparcie psychologiczne

  • Fizjoterapia indywidualna

  • Indywidualny trening motywacyjny

Lipcowe zajęcia to inaczej rehabilitacja osób niepełnosprawnych, czyli cały szereg działań psychologicznych, leczniczych i organizacyjnych, edukacyjnych i społecznych. Przy aktywności naszych uczestników, możliwe jest osiągnięcie jak najwyższego stopnia sprawności w funkcjonowaniu zawodowym, rodzinnym i społecznym.

Indywidualne wsparcie psychologiczne -wzmacnia poczucie własnej wartości. Rozmowy na temat spraw bieżących i trudności życiowych wzmacniają motywację do podejmowania działań. Umożliwiają także wygenerowanie swoich mocnych i słabych stron, jak i sposoby radzenia sobie ze stresem.

Fizjoterapia indywidualna- ma na celu przywrócenie w możliwie wysokim stopniu sprawności organizmu, utraconej z powodu urazu, choroby lub wad wrodzonych lub nabytych. Na tę formę wsparcia składa się zespół odpowiednio dobranych masaży, ćwiczeń i zabiegów zwalczających ból, stany zapalne.

Indywidualny trening motywacyjny-umożliwia poznanie metody pracy indywidualnej opartej na osobistej motywacji co szczególnie jest ważne w przypadku osób niepełnosprawnych często niechętnych na zmiany własnej sytuacji życiowej. Uczestnik rozpozna swoje cele i potrzeby indywidualne co jest jednym ze sposobów automotywacji. Poprzez rozpoznawanie niezaspokojonych potrzeb uczestnik może wyznaczyć sobie cel indywidualny i określić jakie kroki powinien podjąć do danego celu i na przestrzeni realizacji tej formy wsparcia weryfikować swoje postępy przy wsparciu terapeuty.