Miesiąc styczeń 2021 trwania projektu „od AKTYWNOŚCI do SAMODZIELNOŚCI – Edycja III” ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną upłynął w postaci pracy zdalnej uczestników projektu. W ciągu minionego miesiąca uczestnicy usprawnili udział w zajęciach zdalnych, pozostając w stałym kontakcie z wykładowcami.

 

Zajęcia z gospodarstwa domowego zrealizowane zostały poprzez przygotowane materiały, które uczestnicy otrzymali do pracy w domu, a dodatkowo telefonicznie omówione zostały z nimi pomysły na wypieki karnawałowe, a także omówiona została kuchnia portugalska.

 

Zajęcia z przedsiębiorczości skupiły się wokół tematyki zakupów, od ich planowania, szacowania kosztów po bezpieczeństwo podczas zakupów internetowych. Omówiona została również przedsiębiorczość społeczna, a także aspekty niesienia pomocy. Tematy zostały poruszone zarówno poprzez rozmowę telefoniczną jak i nawiązywały do niego materiały do pracy własnej przygotowane dla uczestników.

 

Warsztaty dietetyczne wzbogaciły wiedzę uczestników dotyczącą budowania odporności, możliwości samodzielnego przygotowywania zdrowych posiłków uzupełniających mając na uwadze produkty nisko- i wysokokaloryczne. Omówione zostały sposoby podtrzymywania zdrowych nawyków żywieniowych zgodnych z piramidą żywienia.

 

Na Warsztatach - zrób to sam zarówno poprzez zadania do wykonania w domu jak i konwersację miały na celu pobudzić wyobraźnię do tworzenia ozdób i strojów karnawałowych. Dodatkowo omówiono różne pomysły na przygotowanie prezentów z okazji Dnia Babci i Dziadka.

 

Zajęcia z rękodzieła skupiły się na rozmowach na temat zimowych pejzaży. Omówione zostały pomysły na ciekawe laurki z okazji Dnia Babci i Dziadka. Został ogłoszony konkurs walentynkowy pt. „Kochaj mnie”.

 

Uczestnicy na zajęciach z warsztatu usprawnienia ruchowego w celu podtrzymania swojej kondycji rozmawiali na temat aktywności fizycznej jaką można wykonywać zarówno w domu jak i na śniegu. Omówione zostały sposoby na wykonanie kręgli i toru przeszkód.

 

Na Warsztatach muzykoterapeutycznych poruszona została tematyka śpiewania kolęd. Prowadzono dyskusje na temat utworów które poprawiają uczestnikom nastrój.

 

Trening motywacyjny wzmacniał chęć do działania w tych trudnych czasach podejmując współpracę z najbliższymi. Poprzez motywacyjną rozmowę telefoniczną wspólnie zastanawiali się jak uśmiech wpływa na pozytywne nastawienie oraz jak odkryć mogą swoją iskrę życia.

 

W ramach zajęć z Dogoterapii podjęta została tematyka zadań przygotowanych dla uczestników dotyczących zagadnień: pies w terapii osób leżących oraz pies jako zimowy ratownik. Poruszone zostały również zagadnienia dotyczące zdrowia i chorób psa.