pefron

Jesteśmy projektodawcą i realizatorem projektu OD AKTYWNOŚCI DO SAMODZIELNOŚCI, zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.


Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Projekt realizowany jest 01.02.2016 – 31.12.2016 rok

 

Celem projektu jest:
• zapewnienie wsparcia - rehabilitacji psychologicznej, fizycznej i społecznej dla zwiększenia samodzielności 30 osób niepełnosprawnych
• poprawa kondycji fizycznej i psychicznej 30 beneficjentów ostatecznych
• poznanie i przećwiczenie sposobów, radzenia sobie z własnymi napięciami i trudnymi emocjami w kontaktach grupowych przez 30 beneficjentów ostatecznych,
• nabieranie dystansu do własnych ograniczeń i zbudowanie zaufania do własnego ciała przez 30 beneficjentów ostatecznych,
• zwiększenia kompetencji interpersonalnych beneficjentów ostatecznych, pozwalających im lepiej radzić sobie w środowisku społecznym poprzez samopoznanie, zrozumienie zachowań własnych i innych osób,
• zyskanie umiejętności dokonywania samodzielnych i odpowiedzialnych wyborów w sytuacjach społecznych przez beneficjentów ostatecznych oraz pobudzenie ich kreatywności i przedsiębiorczości,
• rozwój społecznych umiejętności beneficjentów ostatecznych m.in. poprzez naukę korzystania z usług społecznych i spędzania czasu wolnego (każdy beneficjent ostateczny: 1 wyjście do Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 2 wyjścia do kina, 1 wyjście na basen, 1 wyjście do Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy),
• nabycie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia beneficjentów ostatecznych co przełoży się na ich funkcjonowanie w życiu prywatnym i społecznym;
• wpojenie i utrwalanie pozytywnych nawyków żywieniowych u beneficjentów ostatecznych oraz nauczenie ich zaradności, odpowiedzialności i pracy zespołowej,
• zwiększenie samodzielności i aktywność beneficjentów ostatecznych mimo ograniczeń po zakończeniu projektu,
• zyskanie wsparcia od innych uczestników projektu w trakcie trwania i po zakończeniu projektu.

 

W ramach projektu realizowane są poszczególne formy wsparcia:


Socjoterapia grupowa
Celem treningu jest modelowanie akceptowanych zachowań społecznych, poznanie i przećwiczenie sposobów, radzenia sobie z własnymi napięciami i trudnymi emocjami w kontaktach grupowych.
Trening psychoruchowy
Celem treningu jest nabranie dystansu do własnych ograniczeń i zbudowanie zaufania do własnego ciała, poprawa kondycji fizycznej i psychicznej, - lokalizacja napięć wywołanych stresem i ich eliminacja.

 

Warsztaty psychoedukacyjne
Celem treningu jest zwiększenie kompetencji interpersonalnych osób niepełnosprawnych pozwalających im lepiej radzić sobie w środowisku społecznym poprzez samopoznanie, zrozumienie zachowań własnych i innych osób, umiejętność wyrażania myśli, uczuć i potrzeb oraz ich zaspakajania, umiejętność rozwiązywania konfliktów, odblokowanie indywidualnych zasobów, poprawienie umiejętności komunikowania się z innymi, stawianie sobie realistycznych celów życiowych, zmianę blokujących przekonań i stereotypów myślowych o sobie i swoich ograniczeniach oraz poprawienie obrazu siebie.

 

Arteterapia grupowa
Celem tej formy jest wyrażenie siebie poprzez różne formy twórczej aktywności np. malowanie na szkle, tkaninach, tworzenie obrazów przestrzennych, intuicyjne malowanie Vedic Art, decoupage, orgiami, fotografie. Celem tej formy wsparcia jest uświadomienie beneficjentom potencjału tkwiącego w nich samych, da im to satysfakcję i możliwość rozwoju w wybranym kierunku (możliwość realizowania ciekawego hobby na przyszłość).

 

Trening umiejętności społecznych i motywacyjny
Celem tej formy wsparcia będzie kształtowanie umiejętności dokonywania samodzielnych i odpowiedzialnych wyborów w sytuacjach społecznych przez beneficjentów oraz pobudzenie ich kreatywności i przedsiębiorczości. Uczestnicy nabiorą pewności siebie w kontakcie z otoczeniem zewnętrznym, co pozwoli na ich naturalne wejście w różne środowiska.

 

Warsztaty dietetyczne i gospodarstwa domowego
Celem jest nabycie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia beneficjentów co przełoży się na ich funkcjonowanie w życiu prywatnym i społecznym. Warsztaty dietetyczne i gospodarstwa domowego pozwalają na wpojenie i utrwalanie pozytywnych nawyków żywieniowych u beneficjentów projektu oraz nauczenie ich zaradności, odpowiedzialności i pracy zespołowej.

 

Indywidualne wsparcie psychologiczne
Celem jest pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów zgłoszonego przez Uczestnika.

Zajęcia grupowe realizowane są w salach Polskiego Związku Niewidomych Bydgoszcz ul. Powstańców Wlkp. 33, zajęcia indywidualne w salach Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy ul. Krasińskiego 10