Projekt "od AKTYWNOŚCI do SAMODZIELNOŚCI – Edycja IV"  współfinansowany jest ze środków PFRON.

Realizator Projektu: STOWARZYSZENIE VISUS SUPREMUS PRZY OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM NR 1 W BYDGOSZCZY, u. Krasińskiego 10, 85-008 Bydgoszcz .

Okres realizacji Projektu to : od 01.04.2022 r. do 31.03.2025 r.

Zakładanym celem projektu jest zapewnienie wsparcia – rehabilitacji psychologicznej, zdrowotnej, motywacyjnej, fizycznej i społecznej dla zwiększenia samodzielności 32 osób niepełnosprawnych.

Zajęcia kształtujące umiejętności językowe i logicznego myślenia.

Cel uzyskiwanie dzięki zastosowaniu formy wsparcia Zajęcia kształtujące umiejętności językowe i logicznego myślenia mają na celu rozwijanie takich umiejętności u beneficjentów jak: rozumienie tekstu, skupienie uwagi, logiczne myślenie oraz poszerzenie zasobu słownikowego i pojęciowego. Ponadto tego typu zajęcia mają za zadanie rozwijać pamięć, zdolność kojarzenia faktów, kreatywność ( trening liczenia, czytania, pisania). Niezmiernie ważne jest kształtowanie myślenia u podopiecznych, ponieważ tylko ono umożliwia analizowanie oraz rozwiązywanie różnego typu zadań problemowych.

Opis formy wsparcia.

Ta forma będzie realizowana w formie 1 grupy – 13 osobowej. Beneficjenci realizując tego typu zajęcia zdobywają umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim oraz wykorzystania procesu analizy i syntezy w codziennym życiu. Beneficjenci otrzymają od terapeuty odpowiednio przygotowane materiały dzięki, którym będą rozwijali takie umiejętności jak : czytanie, pisanie , liczenie, rozumienie tekstu, skupienie uwagi, myślenie oraz poszerzą zasób słownikowy i pojęciowy. Ponadto będą rozwijali pamięć, zdolność kojarzenia faktów , rozumienia pojęć , kreatywność ( trening liczenia, czytania, pisania), które są niezbędne w procesie logicznego myślenia. Na zajęciach przewidujemy m.in. ćwiczenia terapeutyczne wzmacniające poczucie własnej wartości oraz rozwijające pozytywne nastawienie do życia; ćwiczenia w czytaniu, słuchaniu ze zrozumieniem, mówieniu i pisaniu; doskonalenie pamięci i uwagi w ćwiczeniach „ na dobrą pamięć” oraz wzbogacających słownictwo i umiejętność swobodnego wypowiadania się na określony temat; rozwiązywanie zagadek i krzyżówek. Planujemy w ramach tej formy wsparcia wyjście do. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy, która prowadzi Akademię Gier Logicznych i udział w zajęciach edukacyjnych związanych z grami i zabawami logicznymi – pozwoli to na rozwój już zdobytych umiejętności i poznanie innych niż na naszych zajęciach form gier i zabaw logicznych.

Warsztaty usprawnienia ruchowego.

Cel uzyskiwane dzięki zastosowaniu formy wsparcia Warsztaty usprawnienia ruchowego są formą wsparcia, której celem jest m.in. obniżenie ciśnienia krwi, zwolnienie tętna, poprawienie ukrwienia wszystkich narządów wewnętrznych. Ten typ aktywności ma pozytywny wpływ na ogólne samopoczucie człowieka, rozbudowuje i wzmacnia tkankę mięśniową oraz ścięgna, poprawia wytrzymałość i ogólną wydolność organizmu. Zajęcia pozytywnie wpłyną na korektę wad postawy, poprawę procesu przemiany metabolicznej oraz zwiększenie wiary we własne możliwości.

Opis formy wsparcia. Ta forma będzie realizowana w formie 1 grupy – 13 osobowej. Uczestnicy zajęć poznają swoją kondycję psychiczną i fizyczną, konstrukcję ciała i lokalizację napięć wywołanych stresem. W trakcie ćwiczeń ruchowych, oddechowych i technik relaksacyjnych nabiorą umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacjach stresowych, pozbywania się bólu wywołanego napięciami. Poprawią ogólną kondycję fizyczną  i psychiczną poprzez systematyczną aktywność ruchową dopasowaną do indywidualnych możliwości. Poznają własne możliwości i ograniczenia. Uświadomią sobie znaczenie ruchu dla poprawy zdrowia. W kontakcie z grupą beneficjenci będą odkrywali różnorodność, to, że nie wszyscy muszą być tacy sami, by być akceptowanym. Dla każdego jest miejsce bez konieczności porównań i wartościowania. Część zajęć ruchowych może odbywać się na świeżym powietrzu np. na terenie parku Myślęcinek, wycieczki piesze na Wyspę Młyńską co pozwoli beneficjentom odkryć i docenić głębię oddziaływania na nich świeżego powietrza, światła, otwartej przestrzeni oraz da im duże poczucie swobody i wewnętrznej radości.

Warsztaty gospodarstwa domowego.

Cel uzyskiwane dzięki zastosowaniu formy wsparcia. Ta forma ma celu nabycie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia beneficjentów co przełoży się na ich funkcjonowanie w życiu prywatnym i społecznym. Warsztaty gospodarstwa domowego pozwalają na wpojenie i utrwalanie pozytywnych nawyków żywieniowych u beneficjentów projektu oraz nauczenie ich zaradności, odpowiedzialności i pracy zespołowej.

Opis formy wsparcia. Ta forma będzie realizowana w formie 1 grupy – 13 osobowej. Beneficjenci będą uczyć się nakrywania i dekorowania stołów oraz odpowiedniego zachowania się przy stole, uczestnicy będą przygotowywać posiłki, nakrywać i podawać do stołu, sprzątać po posiłkach. Beneficjenci nauczą się przygotowania kanapek, deserów, wyrobów cukierniczych, gotowania zup, poprzez tę formę wsparcia poznają historię  i przepisy kuchni części świata w tym dań kuchni wegetariańskiej. Beneficjenci zaczynają od nauki prostych czynności kulinarnych tj. parzenie herbaty, kawy, krojenie i rozdrabnianie warzyw aż po nabywanie umiejętności odważania składników, sporządzania sałatek    i dekoracji potraw. \będziemy również przygotowywać okazjonalne i świąteczne spotkania   z okazji np. Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych. Dzięki tej formie uczestnicy mają możliwość nabycia umiejętności robienia zakupów, przygotowywania samodzielnych posiłków. W trakcie zajęć będziemy stawiać duży nacisk na samodzielność w wykonywaniu poszczególnych czynności. Planujemy w ramach tej formy wsparcia wyjścia do sklepów   w celu ustalenia cen artykułów spożywczych oraz wyjścia do restauracji, kawiarni na spotkania edukacyjne np. z kucharzami, cukiernikami.

Warsztaty zrób to sam.

Cel uzyskiwane dzięki zastosowaniu formy wsparcia. Celem jest rozbudzenie pasji, kreatywności, fantazji, pobudzanie wyobraźni, rozwijanie umiejętności manualnych, a także zwiększanie wiedzy i świadomości ekologicznej uczestników. Celem tej formy wsparcia jest również wyrobienie takich cech jak: spostrzegawczość, dokładność, rzetelność, samodzielność, zręczność i zaradność, które są niezbędne w życiu każdego człowieka.

Opis formy wsparcia. Uczestnicy wykonują na warsztatach samodzielnie użyteczne przedmioty. Ta forma wsparcia będzie realizowana w formie 1 grupy – 13 osobowej.W zależności od zainteresowań i potrzeb uczestników zajmiemy się także drobnymi pracami naprawczymi czy malowaniem na szkle. Dzięki wspólnemu działaniu i pracy uczestnicy dowiedzą się jak troszczyć się o swoje najbliższe otoczenie poprzez segregowanie odpadów, oszczędzanie energii i kreatywne wykorzystanie niepotrzebnych i popsutych przedmiotów. Uczestnicy w trakcie warsztatów mogą stworzyć mozaikę z różnorodnych materiałów czy też przyozdobić doniczki na kwiaty. Zajęcia uczą kreatywnego podejścia do recyklingu   i przetwarzania z pozoru bezużytecznych przedmiotów w niezwykłe rzeczy. Różnego rodzaju prace konstrukcyjno – techniczne mogą mieć na uczestników wpływ: stymulujący ich rozwój, rozwijający ich sprawność oraz uspokajający. Uczestnicy mają szansę zaprezentować wykonane przez siebie wyroby, mają możliwość poszerzenia wiadomości i doskonalenia umiejętności potrzebnych do wykonania określonego zadania. Planujemy w ramach tej formy wsparcia wyjścia do miejsc związanych z rzemiosłem ( np. odwiedzenie Galerii Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, odwiedzenie zakładu stolarskiego ) co pozwoli być inspiracją dla naszych uczestników jak mogą rozwijać swoje pasje i umiejętności w ramach tej formy wsparcia.

Warsztaty dietetyczne.

Cel uzyskiwane dzięki zastosowaniu formy wsparcia. Cele, które chcemy osiągnąć dzięki tej formie wsparcia – poszerzenie u beneficjentów wiedzy na temat prawidłowego odżywiania; - nabycie wiedzy na temat odżywiania w trakcie leczenia np. dieta dla diabetyka; - poznanie zasad zbilansowanej diety; współpraca w grupie; - rozwój kontaktów społecznych.

Opis formy wsparcia. Ta forma wsparcia będzie realizowana w formie 2 grup ( w każdej grupie będzie 13 uczestników). W trakcie warsztatów uczestnicy poznają m.in. dobre i złe źródła węglowodanów , tłuszczów i białek; nauczą się czytać prawidłowo etykiety i dowiedzą się o różnych „ haczykach” stosowanych przez producentów żywności; zdobędą wiedzę na temat alergii pokarmowych. Terapeuta wraz ze wsparciem 2 pomocy terapeuty przedstawi zasady prawidłowego odżywiania; dokona analizy mapy zdrowia i piramidy żywienia. Uczestnicy zdobędą też potrzebną wiedzę na temat odżywiania w trakcie leczenia. W ramach zajęć planujemy również naukę przygotowywania lekkich i zdrowych posiłków, które mogą być potem wykonane samodzielnie przez uczestników w domu np. pasta warzywna, sałatki, koktajle owocowe i warzywne. Będziemy też analizowali i przygotowywali przepisy kulinarne tradycyjnych potraw w zdrowej wersji np. przy okazji Świąt Bożego Narodzenia. Planujemy wyjście do centrum dietetyki. W ramach warsztatów dietetycznych ważne jest propagowanie zdrowego stylu życia czyli nawadniania organizmu, zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, snu i odpoczynku.

Trening czystości.

Cel uzyskiwane dzięki zastosowaniu formy wsparcia. Celem jest nabywanie umiejętności dbania o higienę osobistą, ochronę organizmu przed szkodliwymi czynnikami, a także dbanie o utrzymanie porządku i czystości we własnym otoczeniu. Beneficjenci dzięki uczestnictwu   w zajęciach praktycznych i teoretycznych rozwiną umiejętności do samodzielnego życia, nabędą nowe kompetencje, które mają pomóc beneficjentom funkcjonować w ładzie             i porządku, a także nauczyć ich zarządzania swoją przestrzenią w gospodarstwie domowym.

Opis formy wsparcia. Ta forma wsparcia będzie realizowana w formie 1 grupy – 13 osobowej. Beneficjenci zdobywają wiedzę na temat środków przeznaczonych do higieny osobistej ( żel pod prysznic, mydła, kremy, balsamy do ciała, antyperspiranty itp.) oraz detergentów stosowanych do sprzątania ( płyny do mycia podłóg, okien itp.). Będą podejmowane tematy dotyczące np. rozplanowania ustawienia w mieszkaniu mebli    i akcesoriów łazienkowych, kuchennych ułatwiające funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej. Uczestnicy poznają: schematy wykonywania czynności sprzątających by później zastosować je samodzielnie w swoim domu; higienę mycia warzyw i owoców; funkcjonowanie w upały – jak dbać o czystość, zmieniać odzież, unikać przegrzania  i odwodnienia. Beneficjenci zajęć zapoznają się z metodami dbania o odzież, np. prania ręcznego, łączenia odzieży do prania pod względem jakości tkaniny i koloru, wywabiania plam czy prasowania; nauczą się podstawowych prac porządkowych jak wycieranie kurzu, odkurzanie, mycie zlewu, sedesu, prysznica czy podłóg. Beneficjenci poprzez udział w zajęciach teoretycznych ( dyskusje ) i praktycznych nabywają umiejętności dbania o czystość swoją i swojego otoczenia co jest niezwykłe istotne w samodzielnym życiu.

Trening komunikacji interpersonalnej.

Cel uzyskiwane dzięki zastosowaniu formy wsparcia . Celem treningu komunikacji interpersonalnej jest m.in. : poznanie przez uczestników skutecznych technik do rozwiązywania trudnych sytuacji; poprawa poczucia pewności siebie uczestników ( zwłaszcza satysfakcja w kontaktach z innymi ); poznanie modeli komunikacji przez uczestników treningu; rozpoznawanie czynników tworzących bariery komunikacyjne; komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w porozumiewaniu się; budowanie relacji i współpracy z innymi uczestnikami treningu oraz w swoim najbliższym otoczeniu.

Opis formy wsparcia. Ta forma wsparcia będzie realizowana w formie 1 grupy – 13 osobowej.     Przy tej formie wsparcia przewidujemy zatrudnienie 2 terapeutów do prowadzenia tych zajęć. Trening komunikacji interpersonalnej pozwoli poznać uczestnikom metody prawidłowego komunikowania się w kontaktach z drugim człowiekiem. Ważne jest, aby uczestnicy poznali najważniejsze formy komunikowania się, style oraz metody. Trening    z komunikacji interpersonalnej nauczy stosować komunikaty w różnych sytuacjach - w trudnych, jak i pozytywnych. Należy pamiętać, że większość uczestników posługuje się wzorcami nabytymi w swoim środowisku rodzinnym, domowym lub pracy. W ten sposób nie zważając zazwyczaj na jej formę i efektywność. Dodatkowo wielokrotnie dochodzi do popełnienia nieświadomych błędów, które powodują szereg nieporozumień. W związku         z tym, nie znając zasad prawidłowego wyrażania się trudno dojść do przyczyn jej nieskuteczności. Co najważniejsze, trening z komunikacji interpersonalnej nauczy uczestników rozmawiać z pełną odpowiedzialnością swoich słów. Wykorzystamy metody aktywizujące takie jak: burza mózgów; ćwiczenia praktyczne ( np. łańcuch zdarzeń; „ polowanie na rzeczy” – grupowanie w pary; inicjowanie rozmowy w parach, według narzuconego przez terapeutę tematu; tworzenie zespołu uczestników według ustalonych zasad np. stwórz zespół osób, które urodziły się w tym miesiącu, co Ty; komunikowanie problemów i ich omawianie); inscenizacje i symulacje. W trakcie treningu zostaną poruszone m. In. Tematy dotyczące: przepływu informacji, wywierania wpływu; diagnoza własna ( jak prowadzę rozmowę); praca z ciałem – świadome wykorzystanie mowy ciała do budowania kontaktu z druga osobą; wyrażanie pochwał i krytyki ( np. przykłady motywujących komunikatów); wyrażenie uznania i sympatii; sposoby i techniki rozwiązywania nieporozumień. Dobra komunikacja to kluczowa umiejętność, bez której efektywna współpraca z innymi jest niemożliwa. Uczestnicy będą trenować komunikację, dodając do niej aspekty związane z uważnością. Bycie uważnym to bycie świadomym, słuchającymi słyszącym drugiego człowieka, rozumiejącym swoje uczucia. Planujemy też wyjścia poza placówkę w celu przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych.

Dogoterapia.

Cel uzyskiwane dzięki zastosowaniu formy wsparcia Dogoterapia, której celem jest wielostronne usprawnianie beneficjentów, stanowi ona uzupełnienie rehabilitacji intelektualnej, edukacji oraz wszelkich oddziaływań terapeutycznych. Jej zadaniem jest doskonalenie sprawności ruchowej jak również pomaga zniwelować odruchy przetrwałe. Ta forma wsparcia będzie realizowana w formie 1 grupy – 13 osobowej. Ponadto Dogoterapia wyzwala spontaniczną aktywność, rozwija orientację w schemacie ciała, umiejętność okazywania emocji, wydłuża czas skupienia uwagi na danym zadaniu, rozwija funkcje opiekuńcze. Celem tego typu zajęć jest również zapoznanie beneficjentów z zasadami bezpiecznego zachowania się w obecności psa oraz dbania o jego dobrostan.

Opis formy wsparcia. Ta forma wsparcia będzie realizowana w formie 1 grupy – 13 osobowej. W ramach Dogoterapii prowadzone będą cykliczne zajęcia realizujące zestaw ćwiczeń usprawniających zaburzenia organizmu o charakterze: psychoruchowym oraz emocjonalnym. Spotkanie z psem polega na organizowaniu zabaw i gier tworzących dobry klimat pomiędzy uczestnikami zajęć z psem. Spontaniczne i radosne zabawy prowadzone przez terapeutę ( przykładowo: głaskanie psa, wydawanie komend, prowadzenie na smyczy, czesanie), pozwalają na przełamywanie lęków oraz niwelowanie stresu w kontakcie    z otoczeniem, rozbudzają ogólną aktywność beneficjentów oraz stymulują rozwój zmysłów. Edukacja z psem oddziałuje na sferę intelektualną i poznawczą naszych podopiecznych, motywuje do nauki nowych bądź sprawiających trudności zagadnień. Obecność psa na zajęciach motywuje do podejmowania działań oraz ułatwia koncentrację i skupienie uwagi. Planujemy wyjścia poza placówkę na tej formie wsparcia – spacery z psem np. do parku. Spacer jest jedną z najprzyjemniejszych form Dogoterapii, zarówno dla uczestników projektu, jak i dla samych psów. Zajęcia prowadzone w formie spacerów przynoszą wiele korzyści: przede wszystkim podopieczni mogą samodzielnie przygotować psa do spaceru ( zapięcie obroży, smyczy, wyszczotkowanie psa ), następnie samodzielnie prowadzą psa, są za niego odpowiedzialni. Podczas spacerów będą wykonywane różne ćwiczenia praktyczne z udziałem psa np. trening zwinności z wykorzystaniem „ psiego tunelu”.

Trening korzystania z usług społecznych.

Cel uzyskiwane dzięki zastosowaniu formy wsparcia Głównymi celami Treningu korzystania   z usług społecznych będzie: poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych, zastosowanie wiedzy zdobytej w trakcie treningu w przebiegu konkretnego zachowania w praktyce społecznej, wzrost samooceny uczestników treningu. Ta forma wsparcia będzie realizowana w formie 2 grup ( w każdej grupie będzie 13 uczestników). Prowadzona terapia ma na celu aktywizację ogólną, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój umiejętności komunikacji międzyludzkiej, kształtowanie umiejętności pracy w zespole. Trening korzystania z usług społecznych zakłada rozłożony w czasie proces terapeutyczny, którego zadaniem jest wzmacnianie wiary we własne siły , likwidację poczucia samotności i izolacji społecznej oraz poprawę funkcjonowania uczestników projektu w sytuacjach społecznych.

Opis formy wsparcia. W trakcie tej formy wsparcia będą trenowane m.in. podstawowe umiejętności prospołeczne, umiejętności emocjonalne, alternatywne umiejętności wobec agresji, umiejętności radzenia sobie ze stresem, umiejętność planowania. Terapeuta  w trakcie zajęć skupi się na wspomaganiu rozwoju emocjonalno – społecznego uczestników. Ważnymi elementami tej formy wsparcia są: modelowanie zachowań; ćwiczenia umożliwiające nabycie nowych umiejętności i utrwalenie ich.; możliwość uzyskania informacji zwrotnej – w różnej formie, jako informacje od terapeutów, ale też od innych uczestników treningu; generalizacja ćwiczonych umiejętności poprzez wykonywane zadania w domu. Techniki zajęciowe obejmują m.in. wykorzystanie lustra, nagrań audiowizualnych    i fotografii. Ich celem jest demonstrowanie i modelowanie umiejętności oraz dostarczenie uczestnikowi informacji zwrotnej o jego sposobie korzystania np. z komunikacji niewerbalnej ( doskonalenie umiejętności przekazywania informacji). Udział w zajęciach umożliwi zmianę sposobu myślenia o sobie, poprawi samopoczucie, nauczy różnych sposobów spędzania czasu wolnego – planujemy organizację 1 wyjścia do kina. W ramach treningu planowany jest również wyjazd w trakcie, którego uczestnicy będą ćwiczyć i rozwijać zdobyte na zajęciach umiejętności trening zacznie się już na etapie ustalania terminu wyjazdu i jego szczegółów – trenowanie umiejętności planowania). Wyjazd do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu – zwiedzanie wystaw z przewodnikiem i otrzymanie pakietów edukacyjnych przez uczestników treningu, które m.in. pozwolą na utrwalenie wiedzy zdobytej podczas zwiedzania wystaw – będzie ważnym elementem Treningu korzystania z usług społecznych. Najpierw uczestnicy zaplanują wyjazd co warto zobaczyć w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, jak powinniśmy się zachować ( np. zasady bezpieczeństwa), jaka jest oferta. Planujemy również zwiedzanie toruńskiej starówki do którego uczestnicy również się wcześniej przygotują. Chcemy zapewnić uczestnikom posiłek w trakcie wyjazdu. Po powrocie nastąpi podsumowanie i uzyskanie informacji zwrotnej. Planujemy organizację wyjścia terapeutycznego do restauracji ( posiłek i napój dla uczestników projektu) w ramach nauki zasad savoir vivre ( „znajomość życia” ) przy stole ( np. dobór sztućców do odpowiedniej potrawy, zachowanie przy stole, co należy a czego nie powinno się robić, nabieranie pewności siebie w kontakcie z innymi).

Warsztaty muzykoterapeutyczno – teatralne.

Cel wsparcie dzięki zastosowaniu formy wsparcia Warsztaty muzykoterapeuty no – teatralne mają na celu redukcję stresu, relaksację, przezwyciężenia lęków uczestników. Celem części muzykoterapeutycznej jest otwarcie się uczestników na kontakty międzyludzkie, rozwój         i usprawnianie koordynacji wzrokowo ruchowej, kształtowanie poczucia rytmu uczestników, rozwój pamięci słuchowej oraz przezwyciężenie strachu przed tym jak oceniają nas inni ludzie. Ponadto ta forma wsparcia uczy i zachęca do podejmowania nauki gry na instrumentach, rozwija zainteresowania muzyczne. W ramach części teatralnej wykorzystamy spontaniczność beneficjentów, chęc aktywnego działania i zabawy,   a intuicyjne zachowania naśladowcze nabiorą celowego i zorganizowanego charakteru. Ta forma terapii będzie miała na celu: doskonalenie mimiki, ekspresji, operowania ciałem, panowania nad emocjami, ćwiczenie koncentracji, współdziałanie w grupie, wyrażanie stanów psychicznych, uzewnętrznianie uczuć.

Przy tej formie wsparcia przewidujemy zatrudnienie 2 terapeutów do prowadzenia tych zajęć. Ta forma wsparcia będzie realizowana w formie 2 grup ( w każdej grupie będzie 13 uczestników). Zajęcia będą miały formę zabaw i ćwiczeń wykorzystujących muzykę klasyczną, relaksacyjną oraz różnego rodzaju nagrania odgłosów przyrody, nagrania o różnym tempie i rytmie. Zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki, śpiewu, ruchu i gestu uczą współpracy w grupie, wprowadzają poczucie zadowolenia i radości. Tego typu zajęcia kształtują poczucie rytmu, słuch muzyczny m.in. poprzez wyklaskiwanie i wytupywanie, grę na przedmiotach codziennego użytku oraz prostych instrumentach muzycznych jak: bębenek, dzwonki chromatyczne, trójkąt. Podczas zajęć beneficjenci zapoznają się   z tekstami różnych utworów muzycznych i różnymi nagraniami muzycznymi. W ramach tych zajęć będziemy wykorzystywać metodę dramy. Drama umożliwia przeżycie określonych problemów, poszukiwanie własnych rozwiązań i dokonywanie wyborów. Umożliwia także ewentualną korektę zachowania, ale również umożliwia zmianę interpretacji oceny określonej przeżytej kiedyś sytuacji, zmianę doświadczenia. Udział w zajęciach umożliwi zmianę sposobu myślenia o sobie, poprawi samopoczucie, nauczy różnych sposobów spędzania czasu wolnego i obcowania ze sztuką, wspólnego przeżywania i dzielenia się przeżyciami. W ramach tej formy wsparcia zostaną poruszone takie obszary jak:    - Potencjalne możliwości ruchowe i ekspresyjne ciała; - Wykorzystanie ruchu świadomego i nieświadomego w pracy twórczej; - Przestrzeń teatralna słabe i mocne strony sceny; -Wzajemne ustawienie aktorów i oddziaływanie na siebie i widza; - Rola dźwięku i sposoby jego wykorzystania w przedstawieniu teatralnym; - Muzyka ciała; - Piosenka aktorska; - Wykorzystanie dźwięku naturalnego w widowisku. Jednym z kluczowych elementów terapii będzie przygotowanie przez uczestników przedstawienia teatralnego z elementami muzycznymi pod okiem terapeutów ( zostanie przeprowadzony cały proces twórczy m.in. od wyboru scenariusz , przygotowanie scenografii kostiumów, podział wśród uczestników na role, przygotowanie zaproszeń dla gości). Uczestnicy sam zadecydują kogo zaprosić na przedstawienie ( np. sąsiada, uczniów i nauczycieli z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy). Przedstawienie zostanie wystawione w wynajętej Sali od Kujawsko – Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy ze sceną w pełni przystosowaną do realizacji takich działań i z miejscem na około 120 osób publiczności. Na ten cel planujemy zakup dodatkowych materiałów do przygotowania scenografii i kostiumów ( np. koraliki, papier, sznurki, farby do tkanin) i drobny poczęstunek dla gości przedstawienia i uczestników ( np. kawa, herbata, woda mineralna, ciastka) – co zostało ujęte w budżecie projektu. Nasi uczestnicy z biorcy wsparcia staną się też dawcami wsparcia dla innych. Taki proces twórczy da naszym uczestnikom duże poczucie satysfakcji , odpowiedzialności i pozwoli im uwierzyć we własne siły. Planujemy organizację wyjścia do teatru. Ważnym elementem terapii będzie wspólne wyjście uczestników na koncerty muzyczne co pozwoli im na wykorzystanie części umiejętności nabytych w ramach tej formy wsparcie np. rozwój pamięci słuchowej oraz przezwyciężenie strachu przed tym jak oceniają nas inni ludzie. Przewidujemy również nagrody w konkursach muzyczno – teatralnych dla uczestników ( np. książki, płyty, materiały plastyczne).

Aktywna profilaktyka zdrowotna.

Cel uzyskiwane dzięki zastosowaniu formy wsparcia . Celem tej formy wsparcia jest promowanie zdrowego stylu życia wśród uczestników zajęć, motywowanie do zachowań służących zdrowiu poprzez działania edukacyjne oraz badania profilaktyczne w kierunku wczesnego diagnozowania zagrożeń zdrowotnych, oddziaływanie na beneficjentów w celu zwiększenia ich kompetencji by aktywnie mogli uczestniczyć w leczeniu, radzić sobie               i zmniejszać negatywne skutki choroby.

Opis formy wsparcia. Każde zajęcia prowadzi terapeuta ( pielęgniarka). Ta forma wsparcia będzie realizowana w formie warsztatowej szeroko rozumiana edukacja zdrowotna ( tematy będą dopasowane indywidualnie do grupy), połączona z nauką samokontroli poziomu cukru, umiejętnością podawania insuliny oraz samoobserwacji i profilaktyki powikłań cukrzycy ( z uwagi na fakt, że wielu z naszych podopiecznych choruje na cukrzycę lub znajduje się w grupie zagrożenia tą chorobą). Zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i zostaną omówione zasady postępowania ratunkowego w stanach nagłych ( np. wśród naszych uczestników są osoby chore na epilepsję więc podejmiemy temat dotyczący tego czym jest epilepsja, jak reagować na atak i o czym należy pamiętać).    W związku z m.in. dynamicznie zmieniającą się sytuacją pandemii COVID-19 ale też innych zagrożeń chorobowych ( np.. nasilenie zachorowań na grypę) w ramach tych zajęć będziemy zwracać uwagę uczestnikom na aktualne rekomendacje dotyczące zasad profilaktyki zdrowotnej, zalecane przez instytucje państwowe i międzynarodowe.

Trening motywacyjny.

Cel uzyskiwane dzięki zastosowaniu formy wsparcia . Celem tej formy wsparcia jest pobudzenie aktywności społecznej beneficjentów i ich integracja społeczna; poznanie przez uczestników strategii planowania i technik motywacyjnych. Warsztaty motywacyjne pozwolą biorącym w nich udział na wzmocnienie wiary we własne możliwości, pobudzenie zaradności życiowej, nawiązywanie relacji społecznie użytecznych. Celem tych zajęć jest również promowanie idei wolontariatu ( pomagania innym) wśród beneficjentów.

Opis formy wsparcia. Ta forma wsparcia będzie realizowana w formie 2 grup ( w każdej grupie będzie 13 uczestników). Zajęcia będą polegały na zintegrowaniu ze sobą uczestników zajęć m.in. poprzez gry i zabawy integracyjne, swobodne wypowiedzi, prezentacje, dyskusje, wspólne poszukiwanie pomysłów aktywizacyjnych i urzeczywistnienie ich. Planujemy także wyjścia aktywizacyjne np. do Warsztatu Terapii Zajęciowej lub Domu Pomocy Społecznej ( promowanie idei wolontariatu, pomagania innym). Beneficjenci w ramach zajęć m.in. dowiedzą się na czym polegają strategie planowania oraz techniki motywacyjne i jak możemy je praktycznie wykorzystać w życiu codziennym.

Indywidualny trening motywacyjny.

Cel uzyskiwane dzięki zastosowaniu formy wsparcia . Celem indywidualnego treningu motywacyjnego jest: - ustalenie priorytetów życiowych uczestników,- wyznaczanie celów osobistych, - poznanie technik automotywacji, metod pracy indywidualnej, - poznanie   i zrozumienie przez uczestników sposobów postrzegania trudności, - lepsze radzenia sobie przez uczestników z odwlekaniem różnych czynności w życiu codziennym.

Opis formy wsparcia. Uczestnicy poznają m.in. metody pracy indywidualnej opartej na osobistej motywacji co szczególnie jest ważne w przypadku osób niepełnosprawnych często niechętnych na zmiany własnej sytuacji życiowej. W ramach zajęć uczestnik rozpozna swoje cele i potrzeby indywidualne co jest jednym ze sposobów automotywowania. Poprzez rozpoznawanie niezaspokojonych potrzeb uczestnik może wyznaczyć sobie cel indywidualny i określić jakie kroki powinien podjąć do danego celu i na przestrzeni realizacji tej formy wsparcia weryfikować swoje postępy przy wsparciu terapeuty. Każdego człowieka motywują inne czynniki, dlatego terapeuta na zajęciach będzie stosować różne ćwiczenia by określić indywidualny system motywacji danego uczestnika. Jest to niezwykłe ważna forma wsparcia dla naszych uczestników ponieważ koncentracja na celach życiowych i ich potrzebach indywidualnych może spowodować realną zmianę ich życia na lepsze.

Dietetyka indywidualna.

Cel uzyskiwane dzięki zastosowaniu formy wsparcia . Celem tej formy wsparcia jest opracowanie indywidualnego planu zdrowego odżywiania dla uczestników i jego realizacja pod kontrolą dietetyczną.

Opis formy wsparcia. W ramach opracowania indywidualnego planu zdrowego odżywiania dla uczestników i jego realizacji prowadzone jest m.in. wsparcie w zakresie: - przygotowania diety na dany okres, - ustalenia zamienników dla niezdrowych produktów, - wzmocnienie odporności organizmu, - dieta w walce z infekcją wirusową i bakteryjną, - zapobieganie niedoborom, - omówienie objawów i przyczyn otyłości i anemii, - dieta cukrzycowa ( zmiany przyzwyczajeń i stylu życia mogą spowolnić lub zatrzymać postęp cukrzycy) z uwagi na fakt, że wielu z naszych podopiecznych choruje na cukrzycę lub znajduje się w grupie zagrożenia tą chorobą lub diety, które można zastosować przy innych chorobach uczestnika.

Indywidualne wsparcie psychologiczne.

Cel uzyskiwane dzięki zastosowaniu formy wsparcia Metoda pracy uzależniona jest od problemu zgłoszonego przez beneficjenta. Pomoc w indywidualnych problemach psychologicznych, problemach w relacji i komunikacji z otoczeniem, w radzeniu sobie z emocjami.

Opis formy wsparcia. Udział w indywidualnych sesjach psychologicznych pozwala po wcześniejszej diagnozie potrzeb rehabilitacyjnych ( testy dobrane indywidualne po wywiadzie wstępnym w kwietniu 2022 roku) na identyfikację mocnych stron niepełnosprawnego uczestnika oraz obszarów do przepracowania. Indywidualne wsparcie psychologiczne będzie dotyczyć pomocy w indywidualnych problemach osób niepełnosprawnych. W miesiącu kwietniu 2022 roku zostaną przygotowane Indywidualne Plany Działania dla każdego beneficjenta przez psychologa prowadzącego tę formę wsparcia we współpracy z Koordynatorem.

Fizjoterapia indywidualna.

Cel uzyskiwane dzięki zastosowaniu formy wsparcia. Celem fizjoterapii jest diagnoza, leczenie przyczynowe i objawowe różnorakich jednostek chorobowych, a także ich skutków jak również zapobieganie nawrotom i postępowi choroby, poprzez masaże, odpowiednio dobrane ćwiczenia i zabiegi.

Na tę formę wsparcia składa się zespół odpowiednio dobranych masaży, ćwiczeń i zabiegów zwalczających ból, stany zapalne, jak również usprawniających czynności poszczególnych narządów, a przede wszystkim układu ruchowego oraz poprawę ogólnej wydolności i sprawności naszych beneficjentów.