„od AKTYWNOŚCI do SAMODZIELNOŚCI- Edycja III”

Jest to projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. projekt ten trwa od 1.04.2019r. do 30.03.2022r.

Jest on skierowany do 32 dorosłych osób niepełnosprawnych z województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie 16-sto osobowe grupy mające zajęcia dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Edycja III została wzbogacona o nowe formy wsparcia umożliwiające lepszy rozwój i dojście do samodzielności przez naszych beneficjentów. Każde zajęcia grupowe prowadzone są przy wsparciu 2 pomocy terapeuty.

WARUNKI REKRUTACJI:

Do projektu „od AKTYWNOŚCI do SAMODZIELNOŚCI- Edycja III” może przystąpić każda osoba dorosła bez względu na płeć, która posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( stopień bez znaczenia).

RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI: schorzenie narządu wzroku lub/i niepełnosprawność sprzężona .

Wykształcenie, zatrudnienie, rejestracja w pup, miejsce zamieszkania –bez znaczenia.

Uczestnik projektu nie może być uczestnikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Numer kontaktowy : 577 888 048

FORMY WSPARCIA:

 • WARSZTATY USPRAWNIENIA RUCHOWEGO: Uczestnicy zajęć poznają swoją kondycję psychiczną i fizyczną, konstrukcję ciała i lokalizację napięć wywołanych stresem. W trakcie ćwiczeń ruchowych, oddechowych i technik relaksacyjnych nabiorą umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacjach stresowych, pozbywania się bólu wywołanego napięciami. Poprawią ogólną kondycję fizyczną i psychiczną poprzez systematyczną aktywność ruchową dopasowaną do indywidualnych możliwości. Poznają własne możliwości i ograniczenia. Uświadomią sobie znaczenie ruchu dla poprawy zdrowia. W kontakcie z grupą beneficjenci będą odkrywali różnorodność, to, że nie wszyscy muszą być tacy sami, by być akceptowanym. Dla każdego jest miejsce bez konieczności porównań i wartościowania.
 • ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE I LOGICZNEGO MYŚLENIA: Beneficjenci realizując tego typu zajęcia zdobywają umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim oraz wykorzystania procesu analizy i syntezy w codziennym życiu. Beneficjenci otrzymają od terapeutów odpowiednio przygotowane materiały dzięki, którym będą rozwijali takie umiejętności jak: czytanie, pisanie, liczenie, rozumienie tekstu, skupienie uwagi, myślenie oraz poszerzą zasób słownikowy i pojęciowy. Ponadto będą rozwijali pamięć, zdolność kojarzenia faktów, rozumienia pojęć, kreatywność (trening liczenia, czytania, pisania), które są niezbędne w procesie logicznego myślenia. Na zajęciach przewidujemy m.in. ćwiczenia terapeutyczne wzmacniające poczucie własnej wartości oraz rozwijające pozytywne nastawienie do życia; ćwiczenia w czytaniu, słuchaniu ze zrozumieniem, mówieniu i pisaniu; doskonalenie pamięci i uwagi w ćwiczeniach "na dobrą pamięć" oraz wzbogacających słownictwo i umiejętność swobodnego wypowiadania się na określony temat; rozwiązywanie zagadek i krzyżówek.
 • WARSZTATY GOSPODARSTWA DOMOWEGO: Beneficjenci będą uczyć się nakrywania i dekorowania stołów oraz odpowiedniego zachowania się przy stole, uczestnicy będą przygotowywać posiłki, nakrywać i podawać do stołu, sprzątać po posiłkach. Beneficjenci nauczą się przygotowania kanapek, deserów, wyrobów cukierniczych, gotowania zup, poprzez tę formę wsparcia poznają historię i przepisy kuchni części świata w tym dań kuchni wegetariańskiej. Beneficjenci zaczynają od nauki prostych czynności kulinarnych takich jak parzenie herbaty, kawy, krojenie i rozdrabnianie warzyw aż po nabywanie umiejętności odważania składników, sporządzania sałatek i dekoracji potraw. 
 • WARSZTATY – ZRÓB TO SAM: Uczestnicy wykonają na warsztatach samodzielnie użyteczne przedmioty. W zależności od zainteresowań i potrzeb uczestników zajmiemy się także drobnymi pracami naprawczymi czy malowaniem na szkle. Dzięki wspólnemu działaniu i pracy uczestnicy dowiedzą się jak troszczyć się o swoje najbliższe otoczenie poprzez segregowanie odpadów, oszczędzanie energii i kreatywne wykorzystanie niepotrzebnych i popsutych przedmiotów.
 • WARSZTATY MUZYKOTERAPEUTYCZNE: Zajęcia będą miały formę zabaw i ćwiczeń wykorzystujących muzykę klasyczną, relaksacyjną oraz różnego rodzaju nagrania odgłosów przyrody, nagrania o różnym tempie i rytmie. Zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki, śpiewu, ruchu i gestu uczą współpracy w grupie, wprowadzają poczucie zadowolenia i radości. Tego typu zajęcia kształtują poczucie rytmu, słuch muzyczny m.in. poprzez wyklaskiwanie i wytupywanie, grę na przedmiotach codziennego użytku oraz prostych instrumentach muzycznych jak: bębenek, dzwonki chromatyczne, trójkąt. Podczas zajęć beneficjenci zapoznają się z tekstami różnych utworów muzycznych i różnymi nagraniami muzycznymi.
 • TRENING CZYSTOŚCI: Beneficjenci zdobywają wiedzę na temat środków przeznaczonych do higieny osobistej (żel pod prysznic, mydła, kremy, balsamy do ciała, antyperspiranty itp.) oraz detergentów stosowanych do sprzątania (płyny do mycia podłóg, okien itp.). Będą podejmowane tematy dotyczące np. rozplanowania ustawienia w mieszkaniu mebli i akcesoriów łazienkowych, kuchennych ułatwiające funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej. Uczestnicy poznają: schematy wykonywania czynności sprzątających by później zastosować je samodzielnie w swoim domu; higienę mycia warzyw i owoców; funkcjonowanie w upały – jak dbać o czystość, zmieniać odzież, unikać przegrzania i odwodnienia. Beneficjenci zajęć zapoznają się z metodami dbania o odzież, np. prania ręcznego, łączenia odzieży do prania pod względem jakości tkaniny i koloru, wywabiania plam czy prasowania; nauczą się podstawowych prac porządkowych jak wycieranie kurzu, odkurzanie, mycie zlewu, sedesu, prysznica czy podłóg.
 • TRENING PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: W ramach treningu zostaną poruszone i przepracowane z uczestnikami tematy z zakresu: komunikacji i identyfikacji barier w komunikacji, asertywności w sytuacjach problemowych; analizy mocnych i słabych stron własnej osobowości; współpracy w grupie. Do najbardziej istotnych umiejętności zdobytych przez uczestników w ramach tej formy wsparcia należą: właściwe komunikowanie się, prowadzenie dyskusji w sytuacjach problemowych, praca zespołowa oraz rozwiązywanie konfliktów. Uczestnicy zajęć mają zobrazować, w jaki sposób można zmniejszyć domowe wydatki np. poprzez ekonomiczne gospodarowanie mediami: energią elektryczną, gazem i wodą. Terapeuta zwróci także uwagę na zjawisko, które ma miejsce w wielu rodzinach, mianowicie na marnotrawienie środków finansowych na używki takie jak np. papierosy. Wiedza uzyskana podczas zajęć pozwoli nie tylko na oszczędności w zasobach finansowych lecz również oszczędności zasobów naturalnych oraz dbania o zdrowie własne i członków rodziny.
 • DOGOTERAPIA: Ta forma wsparcia to cykliczne zajęcia realizujące zestaw ćwiczeń usprawniających zaburzenia organizmu o charakterze: psychoruchowym oraz emocjonalnym. Spotkanie z psem polega na organizowaniu zabaw i gier tworzących dobry klimat pomiędzy uczestnikami zajęć a psem. Spontaniczne i radosne zabawy prowadzone przez terapeutę (przykładowo: głaskanie psa, wydawanie komend, prowadzenie na smyczy, czesanie), pozwalają na przełamywanie lęków oraz niwelowanie stresu w kontakcie z otoczeniem, rozbudzają ogólną aktywność beneficjentów oraz stymulują rozwój zmysłów. Z kolei edukacja z psem oddziałuje na sferę intelektualną i poznawczą naszych podopiecznych, motywuje do nauki nowych bądź sprawiających trudności zagadnień. Obecność psa na zajęciach motywuje do podejmowania działań oraz ułatwia koncentrację i skupienie uwagi.

 

 • TRENING KORZYSTANIA Z USŁUG SPOŁECZNYCH: W trakcie tej formy wsparcia będą trenowane m.in.: podstawowe umiejętności prospołeczne, umiejętności emocjonalne, alternatywne umiejętności wobec agresji, umiejętności radzenia sobie ze stresem, umiejętność planowania. Terapeuta w trakcie zajęć skupi się na wspomaganiu rozwoju emocjonalno-społecznego uczestników. Ważnymi elementami tej formy wsparcia są: modelowanie zachowań; ćwiczenia umożliwiające nabycie nowych umiejętności i utrwalanie ich;  możliwość uzyskania informacji zwrotnej – w różnej formie, jako informacje od terapeutów, ale też od innych uczestników treningu;  generalizacja ćwiczonych umiejętności poprzez wykonywane zadania w domu. Techniki zajęciowe obejmują m.in. wykorzystanie lustra, nagrań audiowizualnych i fotografii. Ich celem jest demonstrowanie i modelowanie umiejętności oraz dostarczenie uczestnikowi informacji zwrotnej o jego sposobie korzystania np. z komunikacji niewerbalnej (doskonalenie umiejętności przekazywania informacji). Udział w zajęciach umożliwi zmianę sposobu myślenia o sobie, poprawi samopoczucie, nauczy różnych sposobów spędzania czasu wolnego.
 • WARSZTATY DIETETYCZNE: W trakcie warsztatów uczestnicy poznają m.in. dobre i złe źródła węglowodanów, tłuszczów i białek;   nauczą się czytać prawidłowo etykiety i dowiedzą się o różnych „haczykach” stosowanych przez producentów żywności; zdobędą wiedzę na temat alergii pokarmowych. Przedstawione zostaną zasady prawidłowego odżywiania; dokona analizy mapy zdrowia i piramidy żywienia. Uczestnicy zdobędą też potrzebną wiedzę na temat odżywiania w trakcie leczenia. W ramach zajęć planujemy również naukę przygotowywania lekkich i zdrowych posiłków, które mogą być potem wykonane samodzielnie przez uczestników w domu np. pasta warzywna, sałatki, koktajle owocowe i warzywne.
 • WARSZTATY RĘKODZIEŁA: Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności w wielu płaszczyznach takich jak: tkactwo, krawiectwo, malarstwo, decoupage, dekoratorstwo. Beneficjenci dzięki tej formie wsparcia uzewnętrzniają własne przeżycia i odczucia, zyskują satysfakcję z własnoręcznie wykonanej pracy. Zadania realizowane w trakcie zajęć przez uczestników to m.in.: projektowanie i wykonywanie przedmiotów dekoracyjnych i użytkowych: zdobienie materiałów i przedmiotów różnymi technikami, malowanie obrazów, wykonywanie kartek okolicznościowych. Odpowiednio dobrana praca wpływa na uczestnika mobilizująco i uspokajająco. Warsztaty rękodzieła kształtują sprawność manualną, poprawiają spostrzegawczość i uwagę oraz rozwijają zainteresowania uczestników. Beneficjenci rozwijają pamięć, pobudzają wyobraźnię oraz uwrażliwiają się na sztukę, będziemy również organizować małe konkursy plastyczne by dodatkowo zachęcić beneficjentów do rozwoju ich pasji. Planujemy zorganizowanie konkursu plastycznego z nagrodami rzeczowymi np. pisaki, farby.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE:

 • TRENING MOTYWACYJNY: Zajęcia będą polegały na zintegrowaniu ze sobą uczestników zajęć m.in. poprzez gry i zabawy integracyjne, swobodne wypowiedzi, prezentacje, dyskusje, wspólne poszukiwanie pomysłów aktywizacyjnych i urzeczywistnianie ich.
 • INDYWIDUALNY TRENING MOTYWACYJNY: Uczestnicy poznają m.in. metody pracy indywidualnej opartej na osobistej motywacji co szczególnie jest ważne w przypadku osób niepełnosprawnych często niechętnych na zmiany własnej sytuacji życiowej. W ramach zajęć uczestnik rozpozna swoje cele i potrzeby indywidualne co jest jednym ze sposobów automotywowania. Poprzez rozpoznawanie niezaspokojonych potrzeb uczestnik może wyznaczyć sobie cel indywidualny i określić jakie kroki powinien podjąć do danego celu i na przestrzeni realizacji tej formy wsparcia weryfikować swoje postępy przy wsparciu terapeuty. Każdego człowieka motywują inne czynniki, dlatego terapeuta na zajęciach będzie stosować różne ćwiczenia by określić indywidualny system motywacji danego uczestnika. Jest to niezwykle ważna forma wsparcia dla naszych uczestników ponieważ koncentracja na celach życiowych i ich potrzebach indywidualnych może spowodować realną i trwałą zmianę ich życia na lepsze.
 • INDYWIDUALNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE: Udział w indywidualnych sesjach psychologicznych pozwala po wcześniejszej diagnozie na identyfikację mocnych stron niepełnosprawnego uczestnika oraz obszarów do przepracowania. Indywidualne wsparcie psychologiczne będzie dotyczyć pomocy w indywidualnych problemach osób niepełnosprawnych.
 • FIZJOTERAPIA INDYWIDUALNA: Na tę formę wsparcia składa się zespół odpowiednio dobranych masaży, ćwiczeń i zabiegów zwalczających ból, stany zapalne, jak również usprawniających czynności poszczególnych narządów, a przede wszystkim układu ruchowego oraz poprawę ogólnej wydolności i sprawności naszych beneficjentów.