"Visus Supremus" pochodzący z łaciny oznacza "widzieć najlepiej". Zgodnie z intencją Stowarzyszenia sformułowanie to można rozszerzyć w następujący sposób - "widzieć najlepiej jak to możliwe", postrzegać pełnię i bogactwo świata pomimo ograniczeń, postrzegać zmysłami, intelektem i sercem, widzieć potrzeby niepełnosprawnego dziecka i jego rodziny oraz podejmować kompleksowe i systematyczne działania zmierzające do zapewnienia wszechstronnego i optymalnego rozwoju podnoszącego komfort funkcjonowania we współczesnym świecie i jakość życia.

  

 

 

 

Prowadzimy punkt konsultacyjno – diagnostyczny w zakresie: wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niewidomych i słabo widzących

 

Organizujemy turnusy usprawniająco – rekreacyjne z programem rehabilitacji widzenia, orientacji przestrzennej, doskonalenia czynności dnia codziennego i czynności samoobsługowych dla dzieci z dysfukcją wzroku i innymi niepełnosprawnosciami 
wpis do rejestru organizatorów pfron nr or/04/01/1)

 

Organizujemy turnusy rozwijające zainteresownia i uzdolnienia artystyczne oraz turystyczne dla dzieci z dysfukcją wzroku i innymi niepełnosprawnosciami
wpis do rejestru organizatorów pfron nr or/04/01/1

 

Organizujemy szkolenia kadry pegogogicznej i osób zainteresowanych wspieraniem rozwoju i aktywizacji społecznej i zawodowej isób z dysfukcja wzroku