Miesiąc styczeń 2020 minął dla uczestników projektu „od AKTYWNOŚCI do SAMODZIELNOŚCI – Edycja III” bardzo aktywnie i różnorodnie. Był to czas, kiedy nasi uczestnicy uczyli się nowych rzeczy i przyswajali już zdobyte.
Dla obydwu grup był o czas pełen atrakcji pod postacią koncertu, jak i urozmaiceń na zajęciach.
Uczestnicy projektu na Zajęciach z gospodarstwa domowego odbyli kulinarną przygodę związaną z kuchnią świata. Poznali zwyczaje i możliwości kulinarne w różnych częściach Europy. Wspólnie przygotowywali potrawy i raczyli się ich smakiem.
Zajęcia z przedsiębiorczości umożliwiły im prawidłowe zagospodarowanie budżetem domowym w okresie ferii zimowych. Wspólnie przygotowali propozycję spędzenia czasu wolnego. Oszacowali koszty wypoczynku spędzenia ferii w wybranym przez siebie miejscu.
Na Warsztatach dietetycznych przygotowywali potrawy dietetyczne zapewniające sytość. Wspólne przygotowanie posiłków sprawiało dużo radości i zabawy.
Warsztaty - zrób to sam poznali podstawy radzenia sobie z igłą i nitką. Nauczyli się przyszywania guzików.
Zajęcia z rękodzieła prace wykonane z papieru oraz wełny poznali nowe techniki zdobienia i rysunku oraz wyklejali na kartkach wełniane krajobrazy.
Oprócz czasu nauki był również czas relaksu. Uczestnicy na zajęciach z warsztatu usprawnienia ruchowego mieli zorganizowany spacer po pobliskich parkach. Dzięki czemu uczyli się pokonywać naturalne bariery, które napotykają każdego dnia.
Na Warsztatach muzykoterapeutycznych uczestnicy obydwu grup mieli zorganizowane wyjście na koncert muzyczny (koncert noworoczny). Uczestnicy mieli możliwość wykorzystać nabyte już umiejętności w ramach tej formy wsparcia m.in. rozwój pamięci słuchowej i przezwyciężanie strachu przed tym, jak oceniają nas inni. Każdy uczestnik miał możliwość występu przed grupą.
Na zajęciach Trening motywacyjny nauczyli się planować by dobrze wykorzystać czas. Poznali nowe techniki radzenia sobie w trudnych stresujących sytuacjach.