"KULTURA, KTÓRA OTWIERA NA ŚWIAT - ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEWIDOMEJ I SŁABOWIDZĄCEJ" - edycja II

 

Koło Miłośników Teatru z K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy i Stowarzyszenie Visus Supremus już od kwietnia 2018 r. przystąpiły do realizacji kolejnej edycji projektu ,,Kultura, która otwiera na świat - zajęcia dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej". Jest to kontynuacja działań kulturalnych rozpoczętych w poprzednich latach, z uwzględnieniem nowych, innowacyjnych propozycji w przestrzeni kulturalnej miasta i regionu. 

Uczestnictwo w zadaniu ma zapobiegać wykluczeniu społecznemu osób z dysfunkcją wzroku z życia kulturalnego, poprzez rozwijanie ich zainteresowań w tym zakresie. Realizacja projektu umożliwi niewidomym i słabowidzącym wychowankom wskazanie sposobów aktywnego korzystania z oferty kulturalnej. Twórcze spędzanie czasu wolnego, a także stworzenie możliwości nawiązywania i kształtowania prawidłowych relacji społecznych oraz  zdobywanie umiejętności pokonywania własnych ograniczeń i barier wynikających z dysfunkcji wzroku, pozwala na podnoszenie poczucia własnej wartości uczestnikom projektu. Uwzględnia ich potrzeby i możliwości. Podczas  realizacji zadań wykorzystywane są  dostosowania dla osób z dysfunkcją wzroku, takie jak bezpośrednio prowadzona audiodeskrypcja, makiety, czy tyflograficzne odpowiedniki obrazów.

  

Uczestnicy projektu, grupa młodzieży z Koła Miłośników Teatru,  wraz z opiekunami odbyła już wizytę studyjną do Teatru Muzycznego w Poznaniu na musical ,,Footloose". Muzyczno-teatralną ucztę uzupełniło spotkanie z artystami, podczas którego można było zapytać wykonawców o wszystkie tajniki przedstawienia i gry aktorskiej. Pozostałą część wyjazdu wypełniło zwiedzanie miasta, zabytkowych uliczek, Fary, Pomnika Koziołków, Starego Rynku, zakończone przeanalizowaniem makiety starej części miasta, dostosowanej dla osób z dysfunkcją wzroku.

Młodzież objęta zadaniem bierze udział nie tylko w spektaklach, imprezach kulturalnych i artystycznych środowiska lokalnego. Uczestniczyła już w tworzeniu spektaklu i występach przed publicznością. Pierwszy efekt to "Gwiezdne wojny z klasą" zaprezentowane podczas imprezy z okazji Dnia Dziecka oraz w Świetlicy ,,Narnia". 

Realizacja projektu rozpoczęła się w kwietniu  i potrwa do grudnia 2018 roku, współfinansowana jest ze środków URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego na wykonanie zadania publicznego z zakresu „Wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Jest to wspólny projekt grantowy Stowarzyszenia Visus Supremus i K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy, który realizują członkowie Stowarzyszenia i  Koło Miłośników Teatru działające w placówce.                          

 (Z.G.)

WĘDRÓWKA ŚLADAMI PIASTÓW I JAGIELLONÓW PRZEZ KUJAWY, WIELKOPOLSKĘ I MAŁOPOLSKĘ

W dniach od 21 do 24 września 2017 roku grupa osób niewidomych i słabo widzących z Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzących i Niewidomych im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy brała udział w wycieczce do Krakowa, która odbyła się w ramach projektu „WĘDRÓWKA ŚLADAMI PIASTÓW I JAGIELLONÓW PRZEZ KUJAWY, WIELKOPOLSKĘ I MAŁOPOLSKĘ”. W projekcie wzięła udział grupa młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Masażu. Podczas wycieczki młodzież z Ośrodka Braille’a, która z powodu dysfunkcji wzroku ma na co dzień ograniczone możliwości zapoznania się z dorobkiem kulturowym naszego państwa i jego ponadtysiącletnią historią mogła zapoznać się z dziedzictwem kulturowych Polski Piastowskiej i Jagiellońskiej. W związku z tym program wycieczki uwzględniał przede wszystkim te obiekty, które posiadają szczególną wartość historyczną i narodową oraz przedstawiają ofertę dostosowaną do percepcji osób z dysfunkcją wzroku.
Pierwszym etapem wyjazdu była wizyta w Ojcowskim Parku Narodowego. Zwiedzanie rozpoczęło się od ruin średniowiecznego zamku w Ojcowie zbudowanego w okresie panowania Kazimierza Wielkiego w ramach system obronnego tzw. „orlich gniazd”. Następnym punktem było Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego im. Władysława Szafera. W muzeum młodzież zapoznała się z historią powstania Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz ekspozycją przyrodniczą Parku. Kolejnym etapem była wizyta w renesansowym zamku na Pieskowej Skale będącym scenografią wielu polskich filmów i seriali. Zwiedzaniu Parku zakończył spacer po jaskini Łokietka, gdzie jak głosi legenda na początku XIV wieku miał ukrywać się przyszły król Polski Władysław Łokietek.
Kolejny dzień wyprawy rozpoczęliśmy od wizyty na Wawelu. Podczas zwiedzania zamku, którego początki sięgają XI wieku szczególną uwagę zwracaliśmy na jego renesansową formę zabudowy nadaną mu przez władców Polski z dynastii Jagiellonów. Rozpoczęliśmy od komnat reprezentacyjnych gdzie szczególną uwagę przyciągają arrasy wykonane na zamówienie króla Zygmunta Augusta. Następnie przeszliśmy do zbudowanej około 1000 roku katedry wawelskiej będącej miejscem koronacji i pochówku polskich królów. Szczególną uwagę zwróciliśmy na kaplicę Zygmuntowską, perłę architektury renesansowej w naszym kraju, powstałej z inicjatywy króla Zygmunta I Starego. Obejrzeliśmy także dzwon Zygmunt oraz Kryptę Wieszczów Narodowych. Pobyt na Wawelu zakończyliśmy wizytą w Muzeum Katedralnym prezentującym eksponaty związane zarówno z historią, kulturą oraz tradycją naszego państwa jak i dziejami polskiego Kościoła. Popołudnie drugiego dnia wycieczki spędziliśmy w towarzystwie aktorów teatru Bagatela, który zagrali dla nas tekst Marca Camolettiego „Pomoc domowa” w reżyserii Pawła Pitera.
Pierwszą część trzeciego dnia poświęciliśmy pozostałym atrakcjom Krakowa. Rozpoczęliśmy od zwiedzania wystawy muzeum Podziemi Rynku, która przybliżyła nam kulturę materialną oraz początki historii miasta. Następnie podczas spaceru starówką zwiedziliśmy Plac Matejki, Barbakan oraz Bramę Floriańską. Kolejnym etapem była wizyta w Kościele Mariackim, którego główną atrakcją jest ołtarz Wita Stwosza. Po opuszczeniu kościoła zapoznaliśmy się z kolejnymi atrakcjami krakowskiego Rynku - Sukiennicami i ratuszem miejskim. Spacer po historycznej części miasta zakończyliśmy w najstarszej zachowanej części utworzonej w 1364 roku Akademii Krakowskiej – Collegium Maius. Popołudnie spędziliśmy w kopalni soli kamiennej w Wieliczce, która była ważnym elementem gospodarki państwa Piastów i Jagiellonów gdzie największe wrażenie zrobiła na nas kaplica świętej Kingi.
Wyprawę zakończyliśmy czwartego dnia wizytą w Muzeum Narodowym gdzie zapoznaliśmy się z wystawą „Kraków na wyciągnięcie ręki” dostosowaną do osób z dysfunkcją wzroku.
Podczas zwiedzania wszystkich obiektów towarzyszyli nam przewodnicy dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę o Polsce Piastów i Jagiellonów oraz dziejach Krakowa. Wyprawa mogła się odbyć dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura dostępna” oraz coraz nowocześniejszej bazie polskich muzeów dostosowujących swoją ofertę do potrzeb osób z dysfunkcjami.

OD AKTYWNOŚCI DO SAMODZIELNOŚCI – II edycja” 

„OD AKTYWNOŚCI DO SAMODZIELNOŚCI – II Edycja ” to projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i trwa od 01.02.2017r. do 31.03.2019r. Skierowany on jest do 32 dorosłych osób niepełnosprawnych z województwa kujawsko-pomorskiego, które będą podzielone na dwie 16 osobowe grupy.  Jest to druga edycja projektu, która w stosunku do poprzedniej została wzbogacona o wiele nowych form wsparcia dzięki informacjom przekazanym od beneficjentów biorących udział we wcześniejszej wersji projektu.

WARUNKI REKRUTACJI:

Do projektu „od AKTYWNOŚCI do SAMODZIELNOŚCI – Edycja II” może przystąpić każda osoba bez względu na płeć, osoby dorosłe posiadająca aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (stopień bez znaczenia). Rodzaj niepełnosprawności Schorzenie narządu wzroku lub/ i Niepełnosprawność sprzężona. Wykształcenie, zatrudnienie, rejestracja w PUP, miejsce zamieszkania bez znaczenia.

Uczestnik projektu nie może być uczestnikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej.

FORMY WSPARCIA:

 • Warsztaty kulinarne i organizacji gospodarstwa domowego - Ta forma wsparcia będzie realizowana w 2 grupach (zajęcia prowadzi terapeuta wraz z pomocą terapeuty). Beneficjenci będą uczyć się nakrywania i dekorowania stołów oraz odpowiedniego zachowania się przy stole. Beneficjenci będą planować niezbędne zakupy spożywcze do funkcjonowania gospodarstwa domowego z uwzględnieniem warunków ekonomicznych oraz ograniczeń zdrowotnych.
 • Warsztaty motywacyjne -  Zajęcia będą polegały na zintegrowaniu ze sobą uczestników zajęć m.in. poprzez gry i zabawy integracyjne, rozmowy, wspólne poszukiwanie pomysłów aktywizacyjnych i urzeczywistnianie ich, pobudzenie zaradności życiowej, nawiązywanie relacji społecznych. W ramach terapii osoby uczestniczące w zajęciach: dokonają diagnozy potrzeb np. schroniska dla zwierząt, wspólnie z terapeutą i jego pomocą opracują strategię pomocy czyli tego co mogą zrobić np. dla podopiecznych placówki.

 

 • Gimnastyka usprawniająca z elementami muzykoterapii i choreoterapii - Gimnastyka usprawniająca z elementami muzykoterapii i choreoterapii jest formą wsparcia, której celem jest m.in. obniżenie ciśnienia krwi, zwolnienie tętna, poprawienie ukrwienia wszystkich narządów wewnętrznych. Ten typ aktywności ma pozytywny wpływ na ogólne samopoczucie człowieka, rozbudowuje i wzmacnia tkankę mięśniową oraz ścięgna, poprawia wytrzymałość i ogólną wydolność organizmu.

 

 • Warsztaty plastyczno – teatralne - pozwolą niepełnosprawnym uczestnikom na wyrażenie siebie poprzez różne formy twórczej aktywności np. malowanie na szkle, tkaninach, tworzenie obrazów przestrzennych, intuicyjne malowanie Vedic Art, decoupage. Celem tej formy wsparcia jest uświadomienie beneficjentom potencjału tkwiącego w nich samych, da im to satysfakcję i możliwość rozwoju w wybranym kierunku (możliwość realizowania ciekawego hobby na przyszłość).
 • Aktywna profilaktyka zdrowotna – ta forma wsparcia jest promowanie zdrowego stylu życia wśród uczestników zajęć, motywowanie do zachowań służących zdrowiu poprzez działania edukacyjne oraz badania profilaktyczne w kierunku wczesnego diagnozowania zagrożeń zdrowotnych, oddziaływanie na beneficjentów w celu zwiększenia ich kompetencji by aktywnie mogli uczestniczyć w leczeniu, radzić sobie i zmniejszać negatywne skutki choroby.

 

 • Dogoterapia - celem jest wielostronne usprawnianie beneficjentów, stanowi ona uzupełnienie rehabilitacji intelektualnej, edukacji oraz wszelkich oddziaływań terapeutycznych. Jej zadaniem jest doskonalenie sprawności ruchowej jak również pomaga zniwelować odruchy przetrwałe. Ponadto Dogoterapia wyzwala spontaniczną aktywność, rozwija orientację w schemacie ciała, umiejętność okazywania emocji, wydłuża czas skupienia uwagi na danym zadaniu, rozwija funkcje opiekuńcze.

 

 • Warsztaty umiejętności psychospołecznych – skupiają się na polepszeniu społecznego i emocjonalnego funkcjonowania beneficjentów poprzez niwelowanie napięć i niepokojów oraz nawiązywanie pozytywnych relacji z innymi osobami. Celem tej formy wsparcia jest zapobieganie nieprawidłowej adaptacji uczestników zajęć do warunków życia oraz wymagań społeczeństwa przez kształtowanie pozytywnej samooceny.

 

 • Trening czystości - nabywanie umiejętności dbania o higienę osobistą, ochronę organizmu przed szkodliwymi czynnikami, a także dbanie o utrzymanie porządku i czystości we własnym otoczeniu.

 

 • Trening przedsiębiorczości – głównym celem tej formy jest uświadomienie uczestnikom, jak ważnym elementem każdego gospodarstwa domowego jest umiejętne konstruowanie budżetu domowego. Ważnym elementem tej formy wsparcia będzie również dążenie do zwiększenia poziomu umiejętności interpersonalnych uczestników.

 

 • Warsztaty przyrodniczo-bukieciarskie – założeniem tych warsztatów jest rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych uczestników zajęć poprzez podniesienie ich umiejętności w zakresie interpretacji przyrody.

 

 • Zajęcia kształtujące umiejętności językowe i logicznego myślenia - beneficjenci realizując tego typu zajęcia zdobywają umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim oraz wykorzystania procesu analizy i syntezy w codziennym życiu.

 

 • Indywidualne wsparcie psychologiczne - metoda pracy zależna jest od problemu zgłoszonego przez beneficjenta. Pomoc w indywidualnych problemach psychologicznych, problemach w relacji i komunikacji z otoczeniem, w radzeniu sobie z emocjami.
 • Fizjoterapia indywidualna – głównym założeniem fizjoterapii jest diagnoza, leczenie przyczynowe i objawowe różnorakich jednostek chorobowych, a także ich skutków jak również zapobieganie nawrotom i postępowi choroby, poprzez masaże, odpowiednio dobrane ćwiczenia i zabiegi.