Aktualności

Dobiegła końca realizacja projektu Ośrodka i Stowarzyszenia Visus Supremus pod nazwą „Różni, ale Razem”. Zadaniem przedsięwzięcia było wspieranie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych  w różnych dziedzinach życia poprzez organizowanie przez nich i dla nich zajęć kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.Projekt zakładał wyłonienie spośród wychowanków grupy, która wykorzystując predyspozycje osobowościowe oraz swoją wiedzę zdobytą w trakcie nauki szkolnej (ogólną i zawodową) zaangażuje się  w działania w ramach wolontariatu na rzecz młodszych kolegów.

 

Aktualności:

Rekrutacja przebiegła pomyślnie i grupa 32 projektu „od AKTYWNOŚCI do SAMODZIELNOŚCI – Edycja II”  Uczestnicy projektu zostali podzieleni na 2 grupy;

Grupa I 16 osób zajęcia są i będą realizowane w poniedziałki, środy i piątki.

Grupa II 16 osób zajęcia są i będą realizowane we wtorki i czwartki.

Uczestnicy projektu chętnie biorą udział w zajęciach świadczy o tym bardzo wysoka frekwencja.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach zajęć wspólnie gotujemy przygotowujemy różne potrawy regionalne jak  i z różnych stron świata.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na zajęcia z Dogoterapii terapeuta przyprowadził Alpaki co cieszyło się bardzo pozytywnym doznaniem i dużą ciekawością wśród uczestników projektu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dużą aprobatą wśród uczestników cieszyły się zajęcia w Myślęcinku. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 czerwca 32 uczestników wraz z czteroma Terapeutami i dwiema Pomocami Terapeutów udali się na spektakl pt. „Koncert na zakończenie sezonu” do Gdyni do Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w ramach zajęć Gimnastyka usprawniająca z elementami muzykoterapii i choreoterapii oraz Warsztatów plastyczno teatralnych. Spektakl bardzo podobał się wszystkim uczestnikom. Nasi podopieczni podczas pobytu w Gdyni mieli zrealizowane zajęcia na plaży w ramach Gimnastyki usprawniającej z elementami muzykoterapii i choreoterapii. Zwiedzanie Muzeum – Oceanarium wywołało wśród uczestników dużo radości i zachwytu w ramach Warsztatów plastyczno – teatralnych. Wspólny obiad uczestników spowodował, że wszyscy chętnie i z dużym zaangażowaniem brali czynny udział w zajęciach. Wszyscy bezpiecznie z Bydgoszcz do Gdyni z  powrotem przejechali autobusem wynajętym no to wydarzenie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W miesiącu sierpniu odbywają się tylko zajęcia indywidualne a nasi uczestnicy wypoczywają                         i nabierają sił do dalszej pracy w ramach zajęć.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wakacje zakończone czas wracać na zajęcia. Ku naszemu zadowoleniu uczestnicy wrócili stęsknieni  udziału w dalszych zajęciach.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajęcia w Zieleni Miejskiej cieszyły się dużym uznaniem każdy mógł sam sadzić kwiaty przygotować podłoże, oraz wykonać inne prace związane z kwiatami.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We wrześniu w ramach Warsztatów plastyczno teatralnych uczestnicy projektu pójdą do kina na film zaproponowany przez grupy.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pefron

Jesteśmy projektodawcą i realizatorem projektu OD AKTYWNOŚCI DO SAMODZIELNOŚCI, zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

CERTYFIKATY DLA SZKÓŁ

za udział w działaniach „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”